Zarząd

Wojciech Marczyszyn - Chief Executive Officer <br/>TGC Corporate Lawyers

Chief Executive Officer
TGC Corporate Lawyers

+48 222 95 33 40

Wojciech Marczyszyn

CEO i dyrektor zarządzający kancelarii, odpowiedzialny za jej rozwój oraz całokształt procesów biznesowych. Absolwent Zarządzania i Marketingu Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych „Negocjacje i Mediacje”w SWPS, a także Management Program HBRP. Ma ponad 10 lat doświadczenia w sektorze usług profesjonalnych oraz projektów doradczych realizowanych dla największych firm sektora finansowego oraz produkcji. Przed dołączeniem do zespołu TGC Corporate Lawyers w 2015 roku Wojtek pracował w sektorze usług finansowych, a następnie w firmie doradczej EY.

Jest ekspertem w zakresie modelowania biznesowego, projektowania i usprawniania procesów operacyjnych i sprzedażowych. Ma bogate doświadczenia w projektach typu green-field / brown-field, m.in. był odpowiedzialny za wsparcie w obszarach operacji i sprzedaży powstającego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie, doradzając i współtworząc m.in. model biznesowy i operacyjny spółki oraz mapy i opisy kluczowych procesów; Był odpowiedzialny za projekt budowy nowej linii biznesowej w zakładzie ubezpieczeń; Współtworzył wyodrębnioną jednostkę organizacyjną w obszarze operacji i sprzedaży kredytów hipotecznych.

Zarządzał różnorodnymi projektami restrukturyzacyjnymi oraz transformacyjnymi, w tym: restrukturyzacją obszaru operacji i wsparcia sprzedaży; programem transformacji agencyjnego kanału sprzedaży; re-engineering procesów sprzedaży; programdm optymalizacji kosztów administracyjnych i operacyjnych; optymalizacj kosztów funkcjonowania sieci dystrybucji, itp.

Zarządzał licznymi projektami wdrożeniowymi, m.in. dla banków i zakładów ubezpieczeń, zarówno w metodykach waterfall, jak i w metodykach zwinnych (Scrum).