Zarząd

Paweł Woliński - Chief Financial Officer Advartis Group

Chief Financial Officer Advartis Group

+48 222 95 33 01

Paweł Woliński

Paweł ma szerokie międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu finansami, audycie i konsultingu.

Jest członkiem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) od 2005 r. i biegłym rewidentem od 2003 r. Do kluczowych zadań Pawła w trakcie jego kariery należały: zarządzanie finansami i przepływami pieniężnymi, długoterminowe prognozy finansowe, restrukturyzacja zadłużenia, budżetowanie, przeprojektowanie narzędzi wsparcia zarządzania IT, raportowanie dla zarządu i akcjonariuszy Ernst & Young Group.

Paweł uczestniczył w projektach z różnych branż, głównie w branży telekomunikacyjnej i medialnej, związanych z finansową i biznesową oceną inwestycji, projektowaniem i doskonaleniem procesów decyzyjnych, przeglądem procedur audytu wewnętrznego, analizą umów kredytowych, przygotowaniem i przeglądem budżetów i prognoz przepływu finansów oraz due diligence. Był również zaangażowany w badania, przeglądy i konsultacje w zakresie sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSSF) i US GAAP oraz zgodnie z przepisami Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Paweł był odpowiedzialny za tworzenie badań w holdingach i na rynku korporacyjnym oraz prowadził zespół konsultingowy, który miał na celu usprawnienie telekomunikacji komórkowej w firmie. Doświadczenie zawodowe Pawła obejmuje doradztwo w przeprojektowaniu funkcji finansowej w oparciu o szeroko przyjęte globalne praktyki, budżetowanie, zarządzanie wydajnością i poprawę zysków.