Zarząd

Beata Ordowska - Non-Executive Board Vice-Chair General  Partner Advartis Group Partner TGC Corporate Lawyers

Non-Executive Board Vice-Chair General Partner Advartis Group Partner TGC Corporate Lawyers

Beata Ordowska

Profil zawodowy

Jeden z partnerów zakładających w 1990 roku kancelarię TGC Corporate Lawyers. Posiada szerokie doświadczenie zdobyte podczas prowadzenia wielu złożonych sporów gospodarczych oraz cywilnych, a także arbitrażu. Beata reprezentuje klientów w postępowaniach spornych oraz arbitrażowych, doradza w zakresie prawa korporacyjnego, w tym m.in. przygotowanie i prowadzenie opcji przymusowego wykupu akcji. Zajmuje się również doradztwem w zakresie prawa ochrony konkurencji oraz współpracą i doradztwem w zakresie M&A.

Doświadczenie

  • Koordynator wielu projektów prywatyzacyjnych oraz przy zakupie udziałów przez inwestorów strategicznych
  • Przygotowanie i przeprowadzenie opcji przymusowego wykupu akcji
  • Przygotowanie i przeprowadzenie podwyższeń kapitałów w spółkach akcyjnych z rożną ceną akcji (emisyjną o nominalną) / „widełkowe podwyższenie kapitału”
  • Szerokie doświadczenie zdobyte podczas wielu złożonych sporów gospodarczych oraz cywilnych, a także w arbitrażu

Afiliacje zawodowe

  • Członek Law Society w Wielkiej Brytanii

Wykształcenie

  • Uniwersytet Warszawski: Wydział Prawa i Administracji; magister filologii angielskiej