Zarząd

Artur Rogozik - Partner TGC Corporate Lawyers

Partner TGC Corporate Lawyers

Artur Rogozik

Profil zawodowy

Radca prawny, specjalizuje się w prawie energetycznym, geologicznym i górniczym. Wspiera inwestorów zagranicznych w procesie nabycia nieruchomości przemysłowych i użytkowych.

Doświadczenie

 • Doradztwo dla inwestorów krajowych
  i zagranicznych oraz pomoc prawna przy tworzeniu spółek kapitałowych i osobowych, łączeniu się, podziałach i przejęciach spółek oraz finansowaniu takich transakcji
 • Kwestie regulacyjne wynikające z różnych przepisów prawa, m.in. z prawa geologicznego i górniczego oraz prawa energetycznego
 • Pomoc prawna dla inwestorów zagranicznych obejmująca due diligence, stworzenie dokumentacji transakcyjnej oraz uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów na koncentrację w Polsce
 • Pomoc prawna w pełnym zakresie przy tworzeniu związku pracodawców skupiającego największe polskie
  i zagraniczne firmy poszukujące
  i wydobywające ropę naftową i gaz
  ziemny w Polsce
 • Pomoc prawna dla inwestorów zagranicznych przy tworzeniu struktur transakcji obejmujących nabycie nieruchomości przemysłowych i użytkowych

Wykształcenie

 • Uniwersytet Wrocławski: Wydział Prawa

Zakres usług

 • Wspiera inwestorów zagranicznych w procesie nabycia nieruchomości przemysłowych i użytkowych