Program Poleceń

POLEĆ KANDYDATA DO PRACY I ODBIERZ 3000 ZŁOTYCH!

Znasz kogoś, kto posiada doświadczenie zawodowe, ale szuka nowych możliwości rozwijania swoich kompetencji?

Weź udział w programie poleceń Grupy Advartis i zdobądź 3000 zł brutto!

Nagrodę można uzyskać polecając kandydata na jedno z poniższych stanowisk:

STARSZY KONSULTANT W DZIALE AUDYTU

 

Lokalizacja:

Warszawa

Opis stanowiska:

 • Przeprowadzanie audytów firm z różnych sektorów
 • Analiza sprawozdań finansowych
 • Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych badań
 • Przygotowywanie/przegląd skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Wymagania:

 • Minimum 3-letnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych
 • Bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących sprawozdawczości finansowej
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

 

KSIĘGOWY / SAMODZIELNY KSIĘGOWY / STARSZY KSIĘGOWY

Lokalizacja:
Warszawa, Wrocław

Opis stanowiska:

 • Ewidencja operacji krajowych i zagranicznych
 • Samodzielne przygotowywanie rozliczeń podatkowych
 • Przygotowywanie miesięcznych i rocznych raportów dla klientów, raportów GUS i NBP
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych

Wymagania:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Dobra znajomość języka angielskiego
STRATEGY ADVISOR

Lokalizacja:
Warszawa

Opis stanowiska:

 • Sprzedaż usług: księgowych, doradztwa podatkowego i konsultingowych poprzez pozyskiwanie nowych klientów oraz poprzez pracę na bieżącym portfolio klientów
 • Praca w kilkuosobowym zespole sprzedażowym
 • Odpowiedzialność za zarządzanie relacją z klientem
 • Wspieranie klientów w wyborze najlepszych strategii i rozwiązań
 • Łatwość w nawiązywaniu relacji
 • Monitorowanie satysfakcji klientów
 • Bieżąca współpraca z zarządem w celu poprawy strategii sprzedaży
 • Praca na wewnętrznym systemie CRM

Wymagania:

 • Doświadczenie w sprzedaży usług podatkowych, księgowych lub doradczych dla klienta biznesowego​
 • Doświadczenie w prowadzeniu negocjacji i dostarczaniu strategicznych rozwiązań
 • Dobre zrozumienie biznesu i sprzedaży
 • Łatwość tworzenia pozytywnych relacji, pewność siebie, asertywność
 • Umiejętność efektywnej pracy w zespole i pod presją czasu
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (m.in. tłumaczenie zagadnień biznesowych, rozmowy biznesowe, przygotowywanie dokumentów)
DYREKTOR W DZIALE AUDYTU

Lokalizacja:
Warszawa, Wrocław

Opis stanowiska:

 • Utrzymanie Klientów firmy poprzez zapewnienie zgodności wyników pracy podległego zespołu ze standardowymi procedurami badania S/F (IAS, KSB) oraz standardami Klienta;
 • Zarządzanie zespołem audytorów w biurze wrocławskim firmy, tj.:
  • umiejętne przydzielanie Klientów i funkcji administracyjnych w celu osiągania założonych celów firmy;
  • stała kontrola wyników pracy zespołu audytowego i zarządzanie wynikiem zespołu, ocena pracy;
  • szkolenie i rozwój pracowników audytu w zakresie na bieżąco aktualizowanej wiedzy eksperckiej, zgodności z procedurami audytu i profesjonalnej komunikacji z Klientem;
  • uczestnictwo w rekrutacji i wdrażanie nowych pracowników;
 • Zaangażowanie w identyfikację i wykrywanie ryzyk, nadużyć i oszustw;

Wymagania:

 • Profesjonalizm, niezawodność, uczciwość i wiarygodność w połączeniu z nastawieniem na współpracę;
 • Doświadczenie w zarządzaniu portfolio Klientów, dbałość o najwyższą jakość obsługi Klienta;
 • Zdolności interpersonalne, umiejętność efektywnej komunikacji w mowie i piśmie (także w języku angielskim);
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami;
 • Silna motywacja do samodzielnej pracy, umiejętność organizacji pracy i pracy pod presją czasu w środowisku nastawionym na realizację celów;

Wyłoniony/a kandydat/ka powinien/na posiadać następujące kwalifikacje:

 • Tytuł magistra w dziedzinie rachunkowości lub pokrewnej;
 • Mile widziany certyfikat biegłego rewidenta/ACCA;
 • Znajomość przepisów PAS, IFRS, IAS, KSB;
 • 5-8-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze audytu, w tym doświadczenie w pracy na stanowisku biegłego rewidenta/starszego menedżera w firmie audytorskiej;
 • Doświadczenie w zakresie audytu JZP;
 • Biegła znajomość MS Excel, doświadczenie w pracy z narzędziami MS Office.

 

3000 zł brutto otrzymają osoby polecające kandydata, który pozytywnie przejdzie proces rekrutacji i przepracuje w strukturach naszej Grupy minimum 6 miesięcy.

W przypadku kandydatów poleconych przez pracowników Grupy Advartis okres minimalnego zatrudnienia, od którego uzależnione jest wypłacenie nagrody, wynosi 3 miesiące.

Regulamin Programu Poleceń

 

 

*Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest  Crowe Advartis Accounting i spółki powiązane z siedzibą przy ul. Hrubieszowskiej 2, 01-209 Warszawa: Advartis Business Services sp. z o.o. Contract Administration sp. z o.o. Crowe Advartis Consulting sp. z o.o. Crowe Advartis Tax Advisers sp. z o.o. CA Property Services sp. z o.o. Poland Audit Services sp. z o.o. TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza sp. k. TGC Rogozik Kancelaria Prawnicza sp. k. TGC Corporate Services sp. z o.o. TGC Tax Advisers sp. z o.o.
Ponadto, informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu poleceń w którym bierze Pan/Pani udział, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 1 roku od zakończenia procesu rekrutacji którego dotyczy polecenie.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, otrzymania kopii tych danych, sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić przez złożenie oświadczenie w jeden lub kilka z poniższych sposobów: – wysłanie pisemnego oświadczenia na adres ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, – wysłanie oświadczenia o cofnięciu zgody drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: polecenia@advartis.eu
 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; https://uodo.gov.pl.
 • Odbiorcami danych mogą być podmioty publikujące ogłoszenie rekrutacyjne którego dotyczy polecenie oraz podmioty z nimi współpracujące, a także dostawcy i firmy serwisujące systemy IT wspomagające przetwarzanie danych osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie poleceń. • Pana/Pani dane nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

Klikając w przycisk „Poleć!” zgadzasz się na przetwarzanie przez Crowe Advartis Accounting i spółki powiązane z siedzibą przy ul. Hrubieszowskiej 2, 01-209 Warszawa: Advartis Business Services sp. z o.o. Contract Administration sp. z o.o. Crowe Advartis Consulting sp. z o.o. Crowe Advartis Tax Advisers sp. z o.o. CA Property Services sp. z o.o. Poland Audit Services sp. z o.o. TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza sp. k. TGC Rogozik Kancelaria Prawnicza sp. k. TGC Corporate Services sp. z o.o. TGC Tax Advisers sp. z o.o. danych osobowych oraz dodatkowych danych osobowych, (jeśli zostają przesłane), które przekazujesz dobrowolnie, w celach realizacji procesów rekrutacyjnych zgodnie z art. 6 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z 27 kwietnia 2016 roku.