Program Poleceń

POLEĆ KANDYDATA DO PRACY I ODBIERZ 3000 ZŁOTYCH!

Znasz kogoś, kto posiada doświadczenie zawodowe, ale szuka nowych możliwości rozwijania swoich kompetencji?

Weź udział w programie poleceń Grupy Advartis i zdobądź 3000 zł brutto!

Nagrodę można uzyskać polecając kandydata na jedno z poniższych stanowisk:

AUDIT CONSULTANT

 

Lokalizacja:

Warszawa

Opis stanowiska:

 • Udział w audytach firm z różnych sektorów,
 • Udział w analizie sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości),
 • Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych badań,
 • Udział w inwentaryzacjach zapasów i środków trwałych wykonywanych w ramach badania sprawozdań, lub na dodatkowe zlecenie klientów.

Wymagania:

 • Min.2 letnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych,
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • Wielozadaniowość, doskonała organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

 

KSIĘGOWY / KSIĘGOWA

Lokalizacja:
Warszawa

Opis stanowiska:

 • Terminowe dostarczanie klientom kompleksowych informacji finansowych,
 • Kontrola dokumentów księgowych pod kątem formalnym i rachunkowym oraz weryfikacja poprawności odliczenia podatku VAT i prawidłowego kwalifikowania podatkowego operacji gospodarczych ,
 • Sporządzanie i/lub sprawdzanie deklaracji podatkowych,
 • Przygotowywanie miesięcznych i rocznych raportów zarządczych dla klientów,
 • Tworzenie raportów dla GUS i NBP,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych.

Wymagania:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Dobra znajomość prawa podatkowego (CIT i VAT) oraz przepisów o rachunkowości,
 • Dobra znajomość MS Excel,
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację,
 • Komunikatywność i wysoka kultura osobista.
STARSZY KSIĘGOWY / KSIĘGOWA

Lokalizacja:
Warszawa

Opis stanowiska:

 • Koordynacja i wsparcie pracy zespołu księgowego,
 • Kontrola pracy podległych pracowników,
 • Kontrola kwalifikacji podatkowej dokumentów i transakcji księgowych Klienta,
 • Sporządzanie i/lub sprawdzanie deklaracji podatkowych,
 • Przygotowywanie i /lub sprawdzanie miesięcznych i rocznych raportów zarządczych dla Klientów oraz raportów dla GUS i NBP,
 • Sporządzanie i/lub sprawdzanie  pełnych  i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • Udział w projektach zewnętrznych zlecanych przez Klientów,
 • Zarządzanie relacjami z Klientami,
 • Monitorowanie i ocena ryzyka w realizowanych procesach.

Wymagania:

 • Ugruntowana znajomość prawa podatkowego (CIT i VAT) i przepisów o rachunkowości,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację,
 • Bardzo dobra znajomość MS Excel,
 • Bardzo dobra wiedza managerska oraz umiejętności organizacyjne, zarządcze i pro klienckie w zakresie priorytetyzacji zadań oraz rozwiązywania trudnych przypadków,
 • Pogodne usposobienie, komunikatywność i wysoka kultura osobista.

 

3000 zł brutto otrzymają osoby polecające kandydata, który pozytywnie przejdzie proces rekrutacji i przepracuje w strukturach naszej Grupy minimum 6 miesięcy.

W przypadku kandydatów poleconych przez pracowników Grupy Advartis okres minimalnego zatrudnienia, od którego uzależnione jest wypłacenie nagrody, wynosi 3 miesiące.

Regulamin Programu Poleceń

 

 

*Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest  Crowe Advartis Accounting i spółki powiązane z siedzibą przy ul. Hrubieszowskiej 2, 01-209 Warszawa: Advartis Business Services sp. z o.o. Contract Administration sp. z o.o. Crowe Advartis Consulting sp. z o.o. Crowe Advartis Tax Advisers sp. z o.o. CA Property Services sp. z o.o. Poland Audit Services sp. z o.o. TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza sp. k. TGC Rogozik Kancelaria Prawnicza sp. k. TGC Corporate Services sp. z o.o. TGC Tax Advisers sp. z o.o.
Ponadto, informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu poleceń w którym bierze Pan/Pani udział, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 1 roku od zakończenia procesu rekrutacji którego dotyczy polecenie.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, otrzymania kopii tych danych, sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić przez złożenie oświadczenie w jeden lub kilka z poniższych sposobów: – wysłanie pisemnego oświadczenia na adres ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, – wysłanie oświadczenia o cofnięciu zgody drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: polecenia@advartis.eu
 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; https://uodo.gov.pl.
 • Odbiorcami danych mogą być podmioty publikujące ogłoszenie rekrutacyjne którego dotyczy polecenie oraz podmioty z nimi współpracujące, a także dostawcy i firmy serwisujące systemy IT wspomagające przetwarzanie danych osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie poleceń. • Pana/Pani dane nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

Klikając w przycisk „Poleć!” zgadzasz się na przetwarzanie przez Crowe Advartis Accounting i spółki powiązane z siedzibą przy ul. Hrubieszowskiej 2, 01-209 Warszawa: Advartis Business Services sp. z o.o. Contract Administration sp. z o.o. Crowe Advartis Consulting sp. z o.o. Crowe Advartis Tax Advisers sp. z o.o. CA Property Services sp. z o.o. Poland Audit Services sp. z o.o. TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza sp. k. TGC Rogozik Kancelaria Prawnicza sp. k. TGC Corporate Services sp. z o.o. TGC Tax Advisers sp. z o.o. danych osobowych oraz dodatkowych danych osobowych, (jeśli zostają przesłane), które przekazujesz dobrowolnie, w celach realizacji procesów rekrutacyjnych zgodnie z art. 6 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z 27 kwietnia 2016 roku.