Zaufanie

Sprzedaż udziałów

Problem

TGC było głównym doradcą prawnym w projekcie obejmującym sprzedaż 100% udziałów polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i niemieckiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które należały do tej samej grupy kapitałowej i miały tego samego wspólnika. Wartość transakcji wyniosła ok. 3.500.000 zł.

Nasze rozwiązania i wsparcie

Doradztwo TGC obejmowało informacje dla Klienta (sprzedającego) o procedurach, analizę dokumentów transakcyjnych proponowanych przez stronę kupującą i dostosowanie ich do uzgadnianej na bieżąco struktury transakcji, stworzenie mechanizmu zapłaty za sprzedawane udziały w sposób zabezpieczający maksymalnie interes sprzedającego, uzyskanie zgód korporacyjnych na planowane transakcje, koordynacji pracy notariuszy zaangażowanych w tę transakcję w Polsce i w Niemczech oraz aktywną pomoc przy podpisywaniu dokumentów transakcyjnych.

TGC działało w tym projekcie nie tylko jako konsultant prawny. Prawnicy TGC byli również pełnomocnikami sprzedającego przy podpisywaniu dokumentów transakcyjnych.

Rezultat i korzyści

TGC zapewniło płynny przekaz informacji o wszelkich kwestiach prawnych pomiędzy sprzedającym a prawnikami strony kupującej, jak również płynny obieg dokumentów
z innych jurysdykcji wymaganych do zakończenia transakcji w Polsce i w Niemczech.

TGC monitorowało projekt aż do wpisu zmian wynikających z dokumentów transakcyjnych
w rejestrach handlowych w Polsce i w Niemczech.