Profesjonalizm

Sekretariat korporacyjny

Wyzwanie

Nasz Klient, międzynarodowa grupa spółek zajmująca się nieruchomościami, mająca swoje korzenie w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Luksemburgu, istniejąca od paru lat na polskim rynku, której lokalne spółki skupiają się na centrach handlowych, centrach biznesowych i zagospodarowaniu terenu, zdecydowała się na zmianę dostawcy outsourcingu księgowego i sekretariatu korporacyjnego.

Głównym powodem były ciągle zmieniające się plany inwestycyjne oraz fakt, iż poprzedni dostawca usług nie spełniał oczekiwań klienta.

Klientowi zależało na czasie, profesjonalizmie i niezawodności dostawcy usług. Klient chciałby rozwinąć system elektronicznego przechowywania dokumentów.

Nasze rozwiązania i wsparcie

 • Polski oddział został założony w ustalonym czasie (Klient wykluczył możliwość wykorzystania tzw. shelf-company, choć to rozwiązanie zostało mu zaproponowane jako najbardziej efektywne)
 • Zapewniliśmy Klientowi nie tylko wysokiej jakości usługi, ale także płynną i szybką zmianę dostawy usług
 • Zapewniliśmy ekspertów posługujących się biegle językiem angielskim, zdolnych do podejmowania szybkich decyzji
 • Zapewniliśmy jasną strukturę niezbędnych procesów
 • Odpowiednia dokumentacja została przygotowana i dostarczona Klientowi
 • Przejrzeliśmy dokumentację i zgodność działań statusowych w celu stwierdzenia, czy nie nastąpiły żadne nieprawidłowości
 • Sporządziliśmy niezbędną dokumentację
 • Wprowadziliśmy system elektronicznego zarządzania dokumentami

Rezultaty i korzyści

 • Klient miał pewność, iż wszystkie działania były podejmowane zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Spełniliśmy oczekiwania Klienta w najwyższym stopniu, dzięki czemu powierzyła nam dostarczanie usług dla kolejnych trzech spółek
 • Sfinalizowaliśmy zakup dwóch tzw. shelf-companies, a kolejne działania inwestycyjne są w toku
 • Staliśmy się dla Klienta partnerem, który szybko reaguje i odpowiada na wszelkie pytania i wątpliwości