Praca zespołowa

Ekspansja dostawcy kredytów konsumenckich

Wyzwanie

Uznany  na rynku międzynarodowy dostawca kredytów konsumenckich zamierzał rozszerzyć swoją działalność na rynek polski.

Klient chciał założyć w Polsce spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, chciał przejrzeć dokumentację pod kątem zgodności z polskim prawem i zasadami ochrony konsumentów oraz przestrzegania przepisów prawa pracy w odniesieniu do pracowników. Potrzebował profesjonalnych doradców prawnych, którzy pomogą mu w tym przedsięwzięciu.

Nasze rozwiązania i wsparcie

Wsparliśmy Klienta:

 • Ekspertami z prawa korporacyjnego
 • Ekspertami w zakresie dokumentacji dot. kredytów konsumenckich
 • Ekspertami prawa pracy
 • Uzgodniliśmy dokumentację dot. kredytów konsumenckich z przepisami polskiego prawa
 • Uzgodniliśmy dokumentację dot. kredytów konsumenckich z przepisami ochrony konsumentów
 • Uzgodniliśmy dokumentację dot. zatrudnienia z przepisami polskiego prawa

Rezultaty i korzyści

 • Polski oddział został szybko założony
 • Projekt dokumentacji pożyczkowej został poddany przeglądowi i został w znacznym stopniu zmieniony w celu spełnienia wymagań aktualnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i ochrony konsumentów
 • Dokumentacja dot. zatrudnienia została przygotowana i przekazana Klientowi
 • Klient szybko rozpoczął działalność w Polsce
 • Klient unikał wystawiania na polski rynek potencjalnie niepoprawnych materiałów marketingowych i uniknął prawdopodobnych kar ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Klient jest teraz świadomy warunków udzielania kredytów konsumenckich, zasad pobierania opłat maksymalnych odsetek i opłat obowiązujących w Polsce